Macau Xin Ya Tai International Auction Co., Ltd.


  

Macau Xin Ya Tai International Auction Co., Ltd.
No.105 Avenida Xian Xing Hai
Golden Dragon Centre, 13F, Unit N
Macau, China
Telephone: +86 583 6277 0177
Fax: +86 853 2878 6046