Shijie Huashang International Auction Co., Ltd.


  

Shijie Huashang International Auction Co., Ltd.
18B, Unit B, Jing Rui Building
17 East San Huan Nan Road, Chaoyang District
Beijing,  100021 China
Telephone: +86 10 5247 7071
Fax: +86 10 8766 4510

www.sjhspm.com