Beijing Baiyaxuan Auction Co., Ltd.


  

Beijing Baiyaxuan Auction Co., Ltd.
10F, South, Building No. 1, Long Hui Building
Nong Guang Nan Li, Chaoyang
Beijing,  100021 China
Telephone: +86 10 6735 6975
Fax: +86 10 8766 7447

www.baiyaxuan.cn