Shanghai Yacang Auction Co., Ltd.


  

Shanghai Yacang Auction Co., Ltd.
255 Guang Xi Bei Road, Huang Pu District
Building No. 1, Floor L, Unit 3
Shanghai,  200001 China
Telephone: +86 21 6311 0597
Fax: +86 21 6311 3197

www.yacang888.com