Beijing Xirongge Auction Co., Ltd.


  

Beijing Xirongge Auction Co., Ltd.
5/F, No. 5, Xi Rong Ge Building
138 Zhang Hua Road, Hai Dian District
Beijing,  100097 China
Telephone: +86 10 8848 2706
Fax: +86 10 8848 2706

www.xirongge.com