Fuji International Auction


  

Fuji International Auction
3-19 Hinokuchich˘
Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan
Nagoya, Aichi,  500-8833 Japan
Telephone: +81 (0)58 213 7235
Fax: +81 (0)8 265 8116

fujikokusai.com/