Fujian Stone King Auction Co., Ltd.


  

Fujian Stone King Auction Co., Ltd.
F57, 1/F, Shou Shan Shi Culture City
19 Yang Qiao Dong Road, Fu Zhou, Fujian
Fuzhou, Fujian 350001 China
Telephone: +86 591 8762 0081
Fax: +86 591 8762 0081

www.jzart.cn