Beijing Guanzhi Auction Co., Ltd.


  

Beijing Guanzhi Auction Co., Ltd.
Room 706, Unit B, Jin Yu Commercial Building
Shuang Jiao Zhong Road, Chaoyang District
Beijing,  100024 China
Telephone: +86 010 6570 2203