Dama Hebei Auction Co., Ltd.


  

Dama Hebei Auction Co., Ltd.
8/F, Di Fu Yuan Plaza
156 East Tan Gu Street, Yu Hua District
Shijiazhuang, Hebei 050000 China
Telephone: +86 311 6759 1065
Fax: +86 311 6661 6565

www.damapaimai.com