Tianjin Jun Rui Lin Auction Co., Ltd.


  

Tianjin Jun Rui Lin Auction Co., Ltd.
Jie Yuan Road, Hong Qiao District
Tianjin,  300122 China
Telephone: +86 22 2758 7717
Fax: +86 22 2758 7717

www.tjjrl.com