Beijing Yingshi International Auction Co., Ltd


  

Beijing Yingshi International Auction Co., Ltd
11/F, Unit B, IFC Building
8 Jian Guo Men Wai Street, Chaoyang District
Beijing,  100022 China
Telephone: +86 10 5913 8666
Fax: +86 10 5913 8807

www.inshineauction.com