Beijing Zijin Wanxiang International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Zijin Wanxiang International Auction Co., Ltd.
Room 1206, Xinjiyuan Apartment
180 Guang An Men Wai St Jia, Xicheng District
Beijing,  100055 China
Telephone: +86 10 6337 1595

www.chinazjwx.com