Guang Dong Guang De Auction Co., Ltd.


  

Guang Dong Guang De Auction Co., Ltd.
1303-1306, Unit A, Xing He Century Building
3069 Cai Tian Road, Fu Tian District
Shenzhen, Guangdong,  518026 China
Telephone: +86 755 2398 5298
Fax: +86 755 2399 1628

www.gdgdpm.com