Beijing Honch'in (Beijing) International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Honch'in (Beijing) International Auction Co., Ltd.
Room 507, Building No.3, No. 9 Fu Zhuo Hua Yuan
East Yong Guang St, Xuan Wu Men Wai St, Xi Cheng District
Beijing,  100006 China
Telephone: +86 10 8580 6605
Fax: +86 10 8580 6605

www.hanqinpm.com