Zhejiang Jingdian Auction Co., Ltd.


  

Zhejiang Jingdian Auction Co., Ltd.
2 West Zhong Shan Road, Hai Shu District, Ning Bo, Zhejiang
Heng Long Center Building, 25th Floor, Unit D
Ningbo, Zhejiang 315000 China
Telephone: +86 574 8700 8858
Fax: +86 574 8700 8859