Nanjing Jiaxin Auction Co., Ltd.


  

Nanjing Jiaxin Auction Co., Ltd.
41-1 Huang Jia Yu, Xia Guan
Hong Shan Chuang Yi Yuan, Room A3-2
Nanjing, China
Telephone: 86 025-85618912
Fax: 86 025-85550979

www.njjxpm.com
 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.