Chongqing Hengsheng Auction Co., Ltd.


  

Chongqing Hengsheng Auction Co., Ltd.
108-7 Yu Zhou Road, Gao Xin District
Chongqing,  400041 China
Telephone: +86 23 6860 0819
Fax: +86 23 6862 8877

www.hs518.com