Beijing Taihe Jiacheng Auction Co., Ltd.


  

Beijing Taihe Jiacheng Auction Co., Ltd.
Room 1602, Unit B, Fu Li Twin Tower
55 East San Huan Zhong Road, Chaoyang District
Beijing,  100022 China
Telephone: +86 10 5876 1988
Fax: +86 10 5862 1773

www.thjc.cn