Jiangsu Jiude Auction Co., Ltd.


  

Jiangsu Jiude Auction Co., Ltd.
19 Zhong Yang Road
Jin Feng Building, 29th Floor
Nanjing,  210000 China
Telephone: 86 025-58063966
Fax: 86 025-58063966

www.jsjiude.com
 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.