Beijing Dongfang Xicang International Auction Co., Ltd


  

Beijing Dongfang Xicang International Auction Co., Ltd
5 East Shou Tu Road, Chaoyang
Yu Jing Yuan, Building #1, Room 6A
Beijing,  100021 China
Telephone: +86 010 8736 1205

www.dfxcpm.com/