Shanxi Qujiang Chuanshi Auction Co., Ltd.


  

Shanxi Qujiang Chuanshi Auction Co., Ltd.
Xi An Fine Art Gallery
Qu Jiang Da Tang Bu Ye Cheng, Unit A, Xi'an
Xi An, Shaanxi 710061 China
Telephone: +86 29 8542 5699
Fax: +86 29 8542 3098