Tianjin Haitian Auction Co., Ltd.


  

Tianjin Haitian Auction Co., Ltd.
10 Huan Hu Zhong Road, West District
Wu Tong Building, 6 Floor
Tianjin,  300060 China
Telephone: +86 22 2352 0169
Fax: +86 22 2352 2631