Anhui Dongfang Auction Co., Ltd.


  

Anhui Dongfang Auction Co., Ltd.
22 Floor, Unit C, Zhong Fang Ming Du
1050 East Chang Jiang Road
Hefei, Anhui 230000 China
Telephone: +86 55 1469 5807