Liao Ning Zone Auctions Co.,Ltd.


  

Liao Ning Zone Auctions Co.,Ltd.
15/F, Unit E, Chang Xin Building
318 Qing Nian Street
Shenyang, Liaoning 110013 China
Telephone: +86 24 3188 3097 
Fax: +86 24 3188 3099

www.zonepaimai.com