ShanDong Hengchang Auction Co., Ltd.


  

ShanDong Hengchang Auction Co., Ltd.
Room 513, Dong Sheng Plaza
8081 DongFeng Dong Street, Kuiwen District
Weifang, Shandong 261041 China
Telephone: +86 53 6829 9660
Fax: +86 53 6610 3776

www.hengchang.com.cn