Anhui YiHai Auctions Co., Ltd


  

Anhui YiHai Auctions Co., Ltd
Room 325, 329, 3/F, Gu Wan Cheng
Zheng Wu Culture District, Hefei
Hefei, Anhui 230061 China
Telephone: +86 55 1282 8988
Fax: +86 55 1281 3688

www.yhauction.com