Fujian Jingxuan Auction Co., Ltd.


  

Fujian Jingxuan Auction Co., Ltd.
Fujian Fine Art Academy, 87 Xiao Liu Road, Gulou District
Fuzhou, Fujian 350025 China
Telephone: +86 591 8373 1137
Fax: +86 591 8789 0861

www.jingxuanfz.com