International Auction Co.of China


  

International Auction Co.of China
15 Xin Xing Dong Xiang Jia, Xi Zhi Men Wai, Xi Cheng District
Jin Tai Xin Qiao Building, 7th Floor
Beijing,  100044 China
Telephone: +86 10 6831 2636
Fax: +86 10 6834 5998

www.china-auction.cn