Beijing Baoruiying International Auction Co., Ltd


  

Beijing Baoruiying International Auction Co., Ltd
Room 2005-2008, CBD International Building
16 Yong An Dong Li, Chaoyang District
Beijing,  100022 China
Telephone: +86 10 6567 1178
Fax: +86 10 6567 2578