Beijing Huachen Auctions Co., Ltd.


  

Beijing Huachen Auctions Co., Ltd.
17B, Yi Yuan, Xing Nan Garden
393 Zhaojiabang Road, Xuhui District
Shanghai,  200032 China
Telephone: +86 21 5496 1873
Fax: +86 21 6416 6082

www.huachenauctions.com