Koller Auktionen Genf


  

Koller Auktionen Genf
Palais de l'Athénée
2, Rue de l'Athénée
CH-1205 Geneva, Switzerland
Telephone: 41 22 311 03 85
Fax: 41 22 810 0630

www.galeriekoller.ch
 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.