XiLingYinShe Auction Co. Ltd.

 • Location
 • 127 Qingyin Street, ChinaNetwork Department, Zhejiang Province
 • Hangzhou 310003
 • China
 • T: +86 571 87886978
 • F: +86 571 8781 2600
 • Location
 • Room E, 6/F, Dong Fang Yin Zuo, 48 Dong Zhi Men Wai, Dong Cheng District
 • Beijing 100027
 • China
 • T: +86 10 8447 7279
 • F: +86 10 8447 6196