untitled by zhuang hongyi

Zhuang Hongyi

Untitled, 2013

Hua Gallery

10,000–15,000 GBP

untitled by zhuang hongyi

Zhuang Hongyi

Untitled, 2013

Hua Gallery

30,000–40,000 GBP