red sea by zhuang hong yi

Zhuang Hong Yi

Red Sea, 2014

UNIX

purple circle by zhuang hong yi

Zhuang Hong Yi

Purple Circle, 2014

UNIX

#20 by zhuang hong yi

Zhuang Hong Yi

#20

The House of Fine Art

#14 by zhuang hong yi

Zhuang Hong Yi

#14

The House of Fine Art

#12 by zhuang hong yi

Zhuang Hong Yi

#12

The House of Fine Art

#19 by zhuang hong yi

Zhuang Hong Yi

#19

The House of Fine Art

#18 by zhuang hong yi

Zhuang Hong Yi

#18

The House of Fine Art

#17 by zhuang hong yi

Zhuang Hong Yi

#17

The House of Fine Art

#16 by zhuang hong yi

Zhuang Hong Yi

#16

The House of Fine Art

#15 by zhuang hong yi

Zhuang Hong Yi

#15

The House of Fine Art

#13 by zhuang hong yi

Zhuang Hong Yi

#13

The House of Fine Art

#11 by zhuang hong yi

Zhuang Hong Yi

#11

The House of Fine Art

#9 by zhuang hong yi

Zhuang Hong Yi

#9

The House of Fine Art

#8 by zhuang hong yi

Zhuang Hong Yi

#8

The House of Fine Art

#7 by zhuang hong yi

Zhuang Hong Yi

#7

The House of Fine Art

#6 by zhuang hong yi

Zhuang Hong Yi

#6

The House of Fine Art