Zhu Qizhan and Ya Ming (Chinese)

chinese cymbidium and red plum by zhu qizhan and ya ming

Zhu Qizhan and Ya Ming

Chinese cymbidium and red plum