Zhu Qingqi and Ji Guanzhi (Chinese)

双骏图 (horses) by zhu qingqi and ji guanzhi

Zhu Qingqi and Ji Guanzhi

双骏图 (Horses)

untitled by zhu qingqi and ji guanzhi

Zhu Qingqi and Ji Guanzhi

Untitled