Zhou Yihong (Chinese, )

花开富贵 by zhou yihong

Zhou Yihong

花开富贵, 1987

松山观云 by zhou yihong

Zhou Yihong

松山观云, 1973

花鸟宁馨 by zhou yihong

Zhou Yihong

花鸟宁馨, 1972

仕女 (lady) by zhou yihong

Zhou Yihong

仕女 (Lady)

花枝翠鸟 by zhou yihong

Zhou Yihong

花枝翠鸟, 1972

菊花正艳 by zhou yihong

Zhou Yihong

菊花正艳, 1984

双寿图 by zhou yihong

Zhou Yihong

双寿图, 1984

利市百倍 by zhou yihong

Zhou Yihong

利市百倍, 1990

云山飞瀑 by zhou yihong

Zhou Yihong

云山飞瀑, 1989

梅枝小狗 by zhou yihong

Zhou Yihong

梅枝小狗, 1983