Zhou Jingxin (Chinese, )

赏荷图 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

赏荷图

曲肱而枕之乐 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

曲肱而枕之乐

水浒人物 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

水浒人物, 2003

戏曲人物 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

戏曲人物, 2004

蝶恋花 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

蝶恋花, 2013

拜石图 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

拜石图

鲁智深 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

鲁智深

武松 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

武松

忠义堂 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

忠义堂, 1994

清风荷来 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

清风荷来, 2013

盎然图 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

盎然图, 2014

水浒人物 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

水浒人物, 2003

水浒人物 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

水浒人物, 2001

水墨人物 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

水墨人物, 2002

水墨人物 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

水墨人物

水浒人物 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

水浒人物, 2010

三国人物 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

三国人物, 2006

花蝶图 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

花蝶图, 2014

牡丹 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

牡丹, 2000

月光 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

月光, 2003

水乡 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

水乡, 2009

水浒人物 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

水浒人物

水浒人物 by zhou jingxin

Zhou Jingxin

水浒人物, 2005