Zhou Ji (Chinese, 1839)

vier by zhou ji

Zhou Ji

Vier, 1917

bamboo by zhou ji

Zhou Ji

BAMBOO, 1828

bamboo by zhou ji

Zhou Ji

BAMBOO, 1927