Zhou Shuya, Gao Jianfu and Li Xiongcai (Chinese)

牡丹 by zhou shuya, gao jianfu and li xiongcai

Zhou Shuya, Gao Jianfu and Li Xiongcai

牡丹

Art Treasure Auction Co., Ltd