calligraphy (couplet) by zhong xihuang

Zhong Xihuang

Calligraphy (couplet)