扶桑 木刻水印 by zheng shuang

Zheng Shuang

扶桑 木刻水印

白花 木刻水印 by zheng shuang

Zheng Shuang

白花 木刻水印

海恋 by zheng shuang

Zheng Shuang

海恋, 1979

小猫嘎嘎 by zheng shuang

Zheng Shuang

小猫嘎嘎

后院 by zheng shuang

Zheng Shuang

后院, 1999

柿子 by zheng shuang

Zheng Shuang

柿子, 1994