dis-obey by zheng wei

DIS-obey

Jun 7–29, 2014

Gallery J. Chen
Taipei, Taiwan

Artists:Ai Weiwei / Hong Lei / Hou Hao / Izumi Kato / Jules de Balincourt / Gao Weigang / Ma Liu Ming / Zheng Wei

View Details
zheng wei by zheng wei

Zheng Wei

Mar 19, 2011–Apr 24, 2011

Gallery J. Chen
Taipei, Taiwan

Opening Reception: 2011.3.19(Sat). 15:00~18:00 Graduated from printmaking department in Central Academy of Fine Arts, Zheng Wei finds that the way he creates...

View Details