Zhao Yunhe (Chinese, 1955)

竹石图 by zhao yunhe

Zhao Yunhe

竹石图, 1907

依样 by zhao yunhe

Zhao Yunhe

依样

荷花 by zhao yunhe

Zhao Yunhe

荷花

访友图 by zhao yunhe

Zhao Yunhe

访友图, 1943

诗意图 by zhao yunhe

Zhao Yunhe

诗意图, 1941

花果图 by zhao yunhe

Zhao Yunhe

花果图, 1943

清供图 by zhao yunhe

Zhao Yunhe

清供图

cock and flowers by zhao yunhe

Zhao Yunhe

Cock and flowers

紫藤 by zhao yunhe

Zhao Yunhe

紫藤

花卉 by zhao yunhe

Zhao Yunhe

花卉

石榴 by zhao yunhe

Zhao Yunhe

石榴