Zhao Shuru and Peng Shounian (Chinese)

untitled by zhao shuru and peng shounian

Zhao Shuru and Peng Shounian

Untitled

Shanghai Jiatai Auction Co., Ltd.