Zhang Peng and Liang Tianzhu (Chinese)

蛙戏图 by zhang peng and liang tianzhu

Zhang Peng and Liang Tianzhu

蛙戏图, 1973

蛙戏图 by zhang peng and liang tianzhu

Zhang Peng and Liang Tianzhu

蛙戏图