Zhang Fengyi (Chinese, 1613)

行草七言诗 by zhang fengyi

Zhang Fengyi

行草七言诗

书法 by zhang fengyi

Zhang Fengyi

书法

楷书 (calligraphy) by zhang fengyi

Zhang Fengyi

楷书 (Calligraphy)

行书诗 by zhang fengyi

Zhang Fengyi

行书诗

行书 (calligraphy) by zhang fengyi

Zhang Fengyi

行书 (Calligraphy)

landscape by zhang fengyi

Zhang Fengyi

Landscape

poem in running script calligraphy by zhou tianqiu, zhang fengyi and ju jie

Zhou Tianqiu, Zhang Fengyi and Ju Jie

Poem in running script calligraphy

calligraphy by zhang fengyi

Zhang Fengyi

Calligraphy

running script poem by shao mi, wen congjian, lu shiren and zhang fengyi

Shao Mi, Wen Congjian, Lu Shiren and Zhang Fengyi

Running script poem