Zhang Diqian and Xiang Yong

岁朝图 (flower) by zhang diqian and xiang yong

Zhang Diqian and Xiang Yong

岁朝图 (Flower)

bamboo and plum blossoms by zhang diqian and xiang yong

Zhang Diqian and Xiang Yong

Bamboo and plum blossoms, 1932