Zhang Dazhuang and Ji Shouzheng (Chinese)

bird and running script calligraphy by zhang dazhuang and ji shouzheng

Zhang Dazhuang and Ji Shouzheng

Bird and running script calligraphy