敦煌飞天图 by zhang daqian

Zhang Daqian

敦煌飞天图

仕女图 立轴 by zhang daqian

Zhang Daqian

仕女图 立轴